Bez dětí by byl náš dům uklizený, peněženka plná, ale naše srdce prázdné.