Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.

— Sókratés