Chytrý muž nikdy neprotiřečí ženě! Nechává ji povídat do té doby, než si začne odporovat sama.