Jak vztah ovlivňuje úspěch muže?

Když se podíváme do populárních časopisů, téměř v každém čísle najdeme článek o intimitě určený pro ženy. Zato po tipech pro muže bychom jen marně pátrali. Proč? Protože muži na rozdíl od žen nediskutují dlouze na blozích a fórech o tom, co může posílit jejich erekci nebo výdrž, nebo o tom, že jejich žena má na sex chuť víc nebo méně než oni. To ale neznamená, že muži tato témata nemají.

Protože jsou naše společnost a sexuální vzory zaměřeny především na výkony a výsledky, je pro muže velmi těžké ukázat svou zranitelnost v oblasti intimity a vztahů. Dalo by se říci, že je to naše Achillova pata, kterou skrýváme až do chvíle, kdy z ní už „leje krev“.

Velmi často se potkávám s tím, že pokud není intimita ve vztahu harmonická, tak první, kdo to řeší, jsou ženy. Většina mužů se naopak hledání řešení a rozebírání intimních témat spíše vyhýbá a v tomto stavu dokáží setrvávat tak dlouho, dokud se pomyslná loď jejich partnerského vztahu nezačne opravdu „potápět“.

Muži se naopak realizují v projektech a v tom, co dávají světu. Přestože jsou i pro muže vztahy velmi důležité, jsou pro ně až na druhém místě.

Pro muže je dynamika vztahů často natolik zatěžující téma, že se stahují do sebe a zavírají před tímto tématem oči. Cítí-li muž nespokojenost v intimitě či ve vztahu, často se této emoci podvědomě vyhýbá. Někdy tím, že zaměří pozornost jinam, například do práce, jindy tím, že zamlkne a stane se z něj gaučový povaleč. V sexu může muž utíkat například k tomu, že dá přednost masturbaci či pornu před něčím tak intimním a tak exponovaným, jako je vztah s partnerkou, který je emocemi přímo protkaný.
Dalo by se ale říci, že rodina je vlastně jakýsi velký celoživotní projekt, a pokud jej muž takto uchopí, má určitě větší motivaci na něm pracovat. Jiným mužům to dochází, až když se jim projekt hroutí, a některým se zhroutí, aniž by vynaložili úsilí toto napravit.

Netvrdím, že každý vztah by se měl napravovat. Naopak je mnoho vztahů, kterým by prospělo, kdyby se vzájemná netečnost, nebo dokonce nenávist mezi partnery ukončila už před lety a každý by hledal štěstí na své cestě. Když se však muž o nápravu vztahu vůbec nepokusí a uteče z něj do svého světa, nebo úplně, hodnotí to žena jako zbabělé.

Ženy totiž někde uvnitř ví, že:
1) Muž činu umí převzít zodpovědnost za svůj život i chyby!
2) Muž činu se snadno nevzdává!
3) Muž činu nepodlehne lehce strachu!

Jak vám to zní? „Ženy ví, že Muž činu má ty a ty vlastnosti?” Je to výzva, že? Podle mě je právě žena a její touha mít vedle sebe muže činu to, co nás kdesi uvnitř pohání, abychom se snažili rozvíjet.

Právě proto rád promlouvám k mužům, kteří si uvědomují, že se něco v jejich životě a vztahu děje. Nejsou spokojeni se stávající situací a vidí, že vedle sebe mají partnerku, která jim naznačuje, že by chtěla něco jinak. A také hlavně k těm mužům, kteří cítí smutek, bolest a nespokojenost v situaci, ve které se ve vztahu ocitají. A na pozadí toho všeho cítí lásku ke své ženě a touhu být silnější, pevnější, přitažlivější, vyrovnanější, svobodnější v duši a hlavně šťastnější.

Za každým úspěšným mužem stojí milující žena!

Začnu teď možná od konce, ale myslím, že je to dobrá motivace pro muže, aby četli dál. „Za každým úspěšným mužem stojí milující žena!“ Tuto větu je dobré si zapamatovat, protože z ní vyplývá, že pokud jsou pro muže důležité jeho úspěchy a realizace, tak by se měl v první řadě postarat o to, aby ho žena milovala.

Dokonce v knize Myšlením k bohatství od Napoleona Hilla je věnována dlouhá kapitola vztahu sexu a hojnosti v životě muže. Citace z knihy: „Lidská mysl reaguje na podněty, jejichž prostřednictvím může být naladěna na vysokofrekvenční kmity, které známe jako nadšení, tvořivou imaginaci, intenzivní touhu atd., na které mysl nejvíce reaguje, jsou 1. touha po sexu, 2. láska, 3. touha po slávě, moci a penězích, 4. hudba, 5. přátelství…”

Díky této knize vám dojdou ukryté souvislosti mezi tím, jak souvisí sexualita, život a naše schopnost naplňovat svůj život tím, co nás činí šťastnými.

Ale ve vztahu je více aspektů, že? Je možné, že vaše žena na vás chrlí haldy požadavků v mnoha oblastech a vy cítíte její nespokojenost, která občas vypukne ve směsici emocí, které jsou pro muže dosti nepříjemné. Patří mezi ně hysterie, pláč, obviňování, sebelítost a tak dál. Jako muži k tomu velmi často přistupujeme tak, že se snažíme danou situaci vyřešit. Velmi často to je neefektivní a nás neúspěšné řešení demotivuje nadále se k tématům vracet, nebo podobné situace řešit. A pak slyšíme: „Ty mi nerozumíš!“ Neuvědomujeme si totiž, že žena nechce v daný okamžik radu nebo hledat řešení problému, ale potřebuje především uklidnit nespokojenost, kterou cítí ve svém těle a tím uklidnit mysl, a zacítit zase lásku ve svém srdci. S tím jí pomůže vaše mužská pevná energie.

Co můžete pro ženu udělat?

Abych byl pro muže konkrétní, žena potřebuje prostě obejmout a držet tak dlouho, dokud se chaos v ní neuklidní. Potřebuje slyšet ujištění, že vše bude v pořádku a že to zvládnete! Potřebuje cítit váš klid, odvahu a pevnost. A až potom, co naplníte její srdce láskou, můžete společně hledat řešení. Ale bez pocitu lásky to nedává smysl, protože řešíte následek a ne příčinu.

Žena tím zkouší, jste-li právě ten Muž činu, hodný její lásky

Milujte své nespokojené ženy, protože z vás dělají muže. Ony totiž zkouší, jestli dokážete například stát za svými názory, někdy vám nepřímo, a to hodně nepřímo naznačují, co máte dělat, abyste v jejích očích stoupl, a jindy jen zkouší vaši schopnost být v klidu. Propadnete-li vzteku, křiku při hádce, bezmoci atd., tak vás vlastně dostala na kolena a ztrácíte tak její důvěru, kterou můžete pak narovnat pouze tím, že dokážete znovu její srdce naplnit láskou. Taková žena vás pak podpoří ve vašich rozhodnutích, cílech a snech.

Pokud máte pocit, že této dynamice nikdy neporozumíte, doporučuji vám si přečíst několik knih od Davida Deidy, například knihu Cesta pravého muže, která se čte sama. Například kapitola „Vaše žena nechce být na prvním místě“ vám poodhalí, proč žena vnitřně chce, aby si muž šel za svým, i když tvrdí opak.

Se sexuálními tématy je to ještě těžší, ale řešení existuje

Disharmonie v sexuálním životě je také citlivé téma i pro ženy, a je mnoho párů, které jej drží pod pokličkou tak dlouho, jak jen to jde. Jejich sexualita se pak omezuje víceméně na účelové a povrchní uspokojení potřeb a sexuální frekvence, rychlost a délka sexu se omezí pouze na nezbytně nutné okamžiky. Tuto fázi poznáte například tak, že je sex převážně rychlý a zaměřený jen na genitálie a prsa u žen, a že je pro vás těžké se při něm dívat partnerovi do očí.

Z jedné velké studie vyplynulo, že 11 % párů se miluje pouze jednou do roka, a dokonce 30 % párů dvakrát do měsíce. Přičemž 50 % žen uvedlo, že nejsou se sexem spokojené. Bohužel nevím, jak to měli muži. Ale když se nad tím zamyslíme a řekneme si, že 30 % párů má sex dvakrát do měsíce a ženy jsou spokojené pouze s polovinou těchto intimních chvilek, tak nesobecký muž z této skupiny by řekl, že má kvalitní sex pouze jednou za měsíc. Sex ale není pouze fyzické uspokojení, ale i intimní aktivita, která sbližuje dva lidi. Přistupujeme-li k němu povrchně, tak se i vztah mezi těmito lidmi může stávat povrchním.
Naproti tomu můžete prožívat sex, který vás bude bavit, naplňovat a sbližovat. Prostě si jej budete vážně užívat. Pak je dost možné, že stejný přístup promítnete do všech oblastí v životě. Například si najdete práci, která vám bude dávat smysl a ve které budete cítit hodnotu, nebo začnete realizovat své sny.

Sexualita totiž odráží naši „Schopnost vytvářet si stav, po kterém toužíme!“

Tuto větu si můžete někam napsat. Cítíte-li ve svém sexuálním životě hloubku a smysl, pak to samé budete hledat i v životě a ve vztazích. Přistupujete-li k sexu jako k nástroji uspokojení živočišných potřeb a postrádáte v něm pocit společné blízkosti a sounáležitosti, ale i hravosti a jiných opravdu niterných neboli intimních pocitů, budete pravděpodobně to samé pociťovat i v ostatních oblastech života i ve vztazích. Zkrátka budete pouze uspokojovat životní potřeby namísto jejich naplňování, a to vede k pocitu frustrace!

Je-li pro vás sex pouhým nástrojem občasného dosažení orgasmu a uvolnění sexuálního napětí, jde tedy pouze o uspokojování potřeb, tak si jistě všimnete, že účelově přistupujete i k ostatním oblastem života. Pak se toto odráží i ve vašem životě, a to především tak, že se spokojíte s pouhým uspokojováním potřeb.

Například budete dělat práci, která vás nenaplňuje, ale platí účty. Budete ve vztahu, ve kterém necítíte hluboké spojení, ale máte jakoby někoho nablízku, komunikace se postupně omezí pouze na organizační záležitosti, a tak to může být i v jiných oblastech, například s časem stráveným s dětmi, na dovolené, s přáteli, jídlem či sportem atd. Ukáže se to i na těle, protože tuto prázdnotu vyplní tuk a pohyb nahradí bezduché povalování u bezvýznamných činností.

Myslím ale, že když se na to takto konečně díváme, říkáme si „BOŽE TO JE PRAVDA!!! TO NECHCI!!!“ A hned potom přijde nějaké ale.

Čas, který se vyplatí – sám pro sebe

Mnoho lidí možná teď řekne, že na to vše bohužel v životě není tolik času, kolik by si přáli.

Je pravda, že všichni máme stejně času a všichni bychom ho chtěli více. Přesto spoustu času věnujeme činnostem, které pro nás nemají až tak velkou hodnotu, abychom malý zbytek času mohli věnovat lidem a činnostem, které pro nás mají velkou hodnotu. Připomeňte si znovu tuto větu: „Schopnost vytvářet si stav, po kterém toužíme!“ A náš život může být úžasný.

Stačí se rozhodnout a věnovat tomu pozornost

Abychom si osvojili „Schopnost“, musíme se rozhodnout pro něco! Věnovat tomu pozornost! Vyčlenit si na to čas! A když si danou schopnost osvojíme, vše se zdá být snadné bez ohledu na podmínky, které by výsledek mohly ovlivnit. Potom slova o nedostatku času, energie nebo peněz jsou jen výmluvy. Slovo schopnost totiž popisuje, že někdo je schopný dosáhnout cíle za jakýchkoliv podmínek.

Tuto schopnost máme všichni v sobě!

Máte v sobě schopnost naplňovat srdce i tělo své partnerky, ale i své láskou a vzrušením, za jakýchkoliv podmínek. Tuto schopnost máme všichni v sobě a jediné, co nám brání ji realizovat, je strach, který způsobily bloky z minulosti a neužitečná přesvědčení. Například zraněná láska, která se bojí znovu projevit, nebo špatný vzor v rodině. Sexualita mezi dvěma lidmi je úžasný nástroj pro to jít do své podstaty a tyto překážky, strachy a staré vzorce postupně otevírat, podívat se na ně a konečně se jich i zbavovat.

Tato schopnost se nezíská nijak jinak, než postavením se svému strachu a postupným objevováním a poznáváním svého potenciálu. Je třeba se jen rozhodnout a nasměrovat část své energie a vědomí do osobního rozvoje v této oblasti, dělat něco pro sebe a pro vztah. Dnes je doba, která vzdělávání v oblasti sexuality nahrává, protože si můžete vybrat z velkého množství kvalitních knih o sexualitě mužů a žen, ale také odborníků, seminářů, přednášek, webinářů, například i našeho online kurzu Ovládnutí mužské energie (www.muzcinu.cz) atd.

Ze své vlastní zkušenosti mohu říci, že pokud se rozhodnete uvolnit svá pouta z minulosti a rozhodnete se rozvíjet a posouvat se dál v oblasti sexuality a vztahů, není nic, co vám vrátí tolik síly, sebevědomí a vnitřní svobody, která byla po staletí systematicky přiškrcována. A není lepší cesty osobního rozvoje než té, při které se zbavujete strachu a obav a objevujete lásku a radost.

Možná se to zdá být jako velký cíl, ale podstatou tohoto článku je, že není vhodnější okamžik než teď. Že nejlepší je začít u sebe a máte-li partnerku, tak i u vztahu s ní, protože z tohoto vztahu můžete získat inspiraci, moudrost, sílu i motivaci pro každý další krok.

autor článku: Martin Plas

Martin Plas

Martin Plas

  • lektor/kouč, terapeut v oblasti intimity sexuality a partnerských vztahů
  • sexological bodyworker
  • tvůrce online-kurzu pro muže (www.muzcinu.cz)
  • spoluautor online-kurzu pro ženy (www.prostesva.cz)
  • nabízí sezení, kurzy i online kurzy
  • spolu s Lucií Sitařovou – expertkou na ženskou intimitu – inspirují a učí

www.martinplas.eu
www.intimnisplynuti.cz
www.sexological-bodywork.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *